Архів

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Наука

      Відділ науки є структурним підрозділом національного природного парку “Білобережжя Святослава”

Штат наукового відділу складає шість науковців. На кінець 2012року в науковому відділі працює п’ять науковців.

Нєпєін Андрій Юрійович

Посада – провідний науковий співробітник

Спеціальність – біолог, зоолог-ентомолог

Знання іноземних мов – англійська

Редінов Костянтин Олександрович

Посада – старший науковий співробітник

Спеціальність – біолог, викладач біології та хімії

Знання іноземних мов – англійська

Мойсієнко Іван Іванович

Посада – старший науковий співробітник

Науковий ступінь – доктор біологічних наук, професор

Спеціальність – вчитель біології та хімії

Знання іноземних мов – англійська

Марчинська-Андрєєва Ольга Олександрівна

Посада – науковий співробітник

Спеціальність – магістр геології

Знання іноземних мов – англійська

Шинкарук Михайло Юрійович

Посада – молодший науковий співробітник

Спеціальність – інженер з охорони навколишнього середовища

Знання іноземних мов – англійська

        Основним напрямом діяльності відділу науки є вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об’єктів.

Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень є їх «Літопис природи».  «Літопис природи» є головною науковою темою, яка ведеться постійно, а результати досліджень щорічно оформляються у вигляді окремих томів.

Науково-дослідна робота

          Науковим відділом розробляються  природоохоронні рекомендації, формуються фонди наукових матеріалів, розробляються науково-технічні та біотехнічні заходи.

 

Перелік публікацій:

 

 1. Козловський Ю. І., Нєпєін А. Ю., Попов Д. Д. Історія створення та основні напрямки діяльності Національного природного парку «Білобережжя Святослава» / Ю. І. Козловський, А. Ю. Нєпєін, Д. Д. Попов // Матеріали ІІІ Наукових читань пам’яті Сергія Таращука. – Мигія : НПП «Бузький Гард», 2012. – 110 с. – С. 57 – 62.
 2. Марчинська-Анрєєва О.О. Екологічні проблеми пов’язані з рекреаційною діяльністю в НПП «Білобережжя Святослава» // Матеріали науково-практичної конференції «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21.09.2012). – Кременець, 2012. – С. 467-470.
 3. Мойсієнко І. І. НПП Білобережжя Святослава / Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 2. Національні природні парки. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – С. 27-43
  1. Мойсієнко І. І. Созофіти у флорі заповідних парків Кінбурнської коси (Миколаївська область) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (9-12 жовтня2012, м. Умань, Черкаська область). – Київ : Паливода А.В., 2012. – С. 267-270.
  2. Мойсієнко І. І. Історія та проблеми створення НПП «Білобережжя Святослава» на Кінбурнській косі // Збірник тез доповідей: ІV Відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я присвячений ювілею професора Михайла Федосійовича Бойка (Херсон, 19 січня 2012 р.). – Херсон : Айлант, 2012. – С. 94-95.
  3. Мойсиенко И. И., Коломийчук В. П. Alyssum borzaeanum Nyar. // Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения / Под. ред. В. М. Остапко, В. П. Коломийчука. – Киев : Альтерпрес, 2012. – C. 157.
   1. Панченко П.С., Форманюк О.А., Рединов К.А., Петрович З.О. Вести из регионов. Юго-Запад Украины // Информационные материалы Рабочей группы по куликам (РГК). № 25. — М., 2012. – С. 18-19.
   2. Петрович З.О., Редінов К.О. Прогноз можливого впливу вітрогенераторів на міграцію птахів у районі Південно-Української ВЕС // Природоохоронні аспекти використання відновлюваних джерел енергії в Україні (мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конф, 15-16.03.2012 р.). – Миколаїв, 2012. – С. 99-102.
   3. Редінов К. О., Мойсієнко І. І., Марчинська-Андрєєва О. О. Перспективні напрямки біотехнії на території Кінбурнської коси (Миколаївська область) // Матеріали науково-практичної конференції «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21.09.2012 р., м. Кременець, Тернопільська область). – Кременець, 2012. – С. 35-41.
   4. Рединов К.А. Трофические связи обыкновенного канюка в Украине // Канюки Северной Евразии: распространение, состояние популяций, биология. Труды VI Международной конференции по соколообразным и совам Северной Евразии (27-30.09.2012). — Кривой Рог: ООО «Центр-Принт», 2012. – С. 155-168.
   5. Русев И.Т., Петрович З.О., Рединов К.А., Радьков Д.В. Находка гнезда орлана-белохвоста в лесопослосе в Николаевской области // Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: состояние и перспективы. Труды VI Международной конференции по соколообразным и совам Северной Евразии (27-30.09.2012). — Кривой Рог: ООО «Центр-Принт», 2012. – С. 320-322.

 

 

 

Короткий опис теріторії НПП «Білобережжя Святослава»

 

Кінбурнський півострів – унікальний для Європи комплекс древньорічкових рівнинних піщаних та приморських ландшафтів, середовище існування багатьох видів рослин, грибів, тварин. До основних типових ландшафтів НПП відносяться піщані степи,водно-болотні угіддя, листяні гайки, надморські піски.

 

 

 

Піщані степи – одне з головних Європі джерел біорізноманітності надрічкових пісків. Тут зростають ендемічні види рослин, зокрема нижньодніпровські ендеміки: волошка короткоголова, чебрець дніпровський та ін.

Волошка короткоголова

 Чебрець дніпровський

 

 

Це середовище існування ендемічних видів ссавців – кандибки, сліпака піщаного.

Кандибка

 

Сліпак піщаний

 

Багата герпетофауна: палласів полоз, гадюка степова, ящірка піщана.

Паласів полоз

 Гадюка степова

 

 

Для піщаних біотопів характерно ціла низка рідкісних, занесених до Червоної книги України, видів комах: волочниця велетенська, махаон, сколія степова, емпуза піщана, дибка степова та ін.

Махаон

 Сколія степова

 

 До водно-болотних угідь належать озера, болота, луки, солончаки, а також морські акваторії, глибина, яких під час відпливу не перевищує 6 м, в тому числі і Ягорлицька затока.

 

Ягорлицька затока розташована на території міграційного шляху птахів «Північ-південь» та є місцем їх концентрації. Рожеві пелікани та мартин каспійський використовують територію, як кормову стацію. ВБУ «Ягорлицька затока» – є місцем гніздування багатьох видів водно-болотних птахів.

 

Рожевий пелікан

 Мартин каспійський

 

 

Листяні гайки – дуже своєрідні у біогеографічному та екологічному відношенню, відзначаються багатими флористичними і фауністичними комплексами.

Листяні гайки і саги є місцем концентрації багатьох рідкісних, зокрема красотіл пахучий, жук-олень, сатурнія мала та ін.

 

Красотіл пахучий

 Жук-олень

 

 

Надморські піски розташовані вздовж морського узбережжя, знаходяться під впливом солоної морської води.

 Тут зустрічаються: миколайчики приморські, цмин щитконосний, ефедра двоколоскова.

Миколайчики приморські

 Ефедра двоколоскова

 

Пріоритетні території охорони

Пріоритетні території охорони охоплюють найбільш цінні в природоохоронному відношенні ділянки Кінбурнської коси.

Покровська коса.

Важлива ланка приморського екокоридору, місце масового гніздування і концентрації птахів під час сезонних міграцій. Підтримує існування багатьох рідкісних видів – пухівки, кулика-довгонога, орлана-білохвоста, пелікана рожевого.

 Пухівка

 Орлан-білохвіст

 

 

У межах приморських луків між озерами Чернино та Черепашино виявлено найбільше на нижньому Дніпрі локалітет орхідних.

Урочище Комендантське – природні листяні гайки с переважанням дуба звичайного.

 

В складі угрупувань виявлено значну кількість видів рослин та тварин: жук олень, бражник дубовий, дибка степова.

Бієнкові плавні – ключове природне нерестовище коропа (сазана) на нижньому Дніпрі.

 Середовище існування рідкісних водоплавних та коловодних птахів: пелікана рожевого, чапель сірої, рудої, жовтої.

Чапля сіра

 Чапля жовта

Нижні кучугури – добре збережений природний комплекс з переважанням піщаного степу, середовище існування ендемічних видів тварин та рослин: чебрець дніпровський, жовтозілля дніпровське, дибка степова, гадюка степова.

Жовтозілля дніпровське 

Дибка степова

 Літоральні піски західного морського узбережжя – одна з небагатьох ділянок в північно-західному Причорномор’ї, де добре збереглась рослинність Приморської літоральної смуги. Тут трапляються колосняк чорноморський , миколайчики приморські, волошка одеська.

Кінбурнська стрілка – важлива ланка приморського екокоридору, підтримує існування багатьох рідкісних видів птахів: пухівки, кульона великого, кулика-сороки та ін.

 Кулик-сорока

 

Третє засідання науково-технічної ради НПП «Білобережжя Святослава»

15 серпня 2013 року відбулось чергове засідання науково-технічної ради національного природного парку «Білобережжя  Святослава». На порядку денному були розглянуті питання стосовно проектів лімітів; проектів землеустрою та проектів організації території Парку; технічне завдання для наукової установи щодо вивчення питання регулювання чисельності вовка в межах НПП; робота рекреаційної дільниці та ін. питання роботи Парку. Читать далее

Науково-експедиційний виїзд

26.07.2013 року відбувся черговий науково-експедиційний виїзд працівників Паркуу складі Редінова К.О.(орнітолог), Марчирнської –Андрєєвої О.О. (гідрогеолог), Нєпєїна А.Ю. (ентомолог), Маркауцана О.Є. (провідний інженер з рекреаційного благоустрою), начальників науково-дослідних природоохоронних відділень (НДПВ) Калини Н.В., Гаркуші В.Г., Томилка А.В. під керівництвом головного природознавця НПП «Білобережжя Святослава» Чауса В.Б. До експедиційної команди Парку був залучений і практикуючий претендент на вакансію молодшого наукового співробітника Касьянов Є.О. Читать далее