Архів

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

НТР ПАРКУ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.03.2017 № 151

Про затвердження Положення про Науково-технічну раду національного природного парку «Білобережжя Святослава» та її Складу

Відповідно до Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.10.2015 № 414 (z1444-15) , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 № 1444/27889 (z1444-15) ,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Науково-технічну раду національного природного парку «Білобережжя Святослава» та її Склад, що додаються.
2. Покласти організаційне забезпечення роботи Науково-технічної ради на адміністрацію національного природного парку «Білобережжя Святослава».
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Кузя М.С.
Міністр
Остап СЕМЕРАК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та
природних ресурсів України
31.03.2017 № 151

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-технічна рада (далі — НТР) національного природного парку «Білобережжя Святослава» (далі — НПП «Білобережжя Святослава») створена відповідно до статті 42 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.10.2015 №414 (z1444-15) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 за № 1444/27889 (z1444-15) , Положення про Ні 111 «Білобережжя Святослава», затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.08.2011 № 313 (v0313737-11) (із змінами).
1.2. НТР є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, який вирішує наукові та науково-технічні проблем і сприяє участі громадськості в управлінні НПП «Білобережжя Святослава».
1.3. НТР надає рекомендації щодо основних питань діяльності парку, планування, виконання, фінансування, кадрового та матеріально-технічного забезпечення НПП.

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

2.1. До складу НТР можуть включатися керівники та працівники підрозділів НІШ, а також представники наукових та освітніх установ, органів державної влади і місцевого самоврядування, земле — та природокористувачів, громадськості за їх згодою.
2.2. Головою НТР є директор НПП «Білобережжя Святослава». Голова НТР призначає двох заступників та секретаря НТР. Один з заступників представляє НПП, другий — наукового куратора: Інститут морської біології ім. Ковалевського, м. Одеса (Угода №7 про науково-технічне співробітництво від 02 липня 2012р.).
2.3. Обов’язки голови НТР в разі відсутності керівника установи виконує один із його заступників.
2.4. Для попереднього розгляду та підготовки проектів рішень при НТР можуть створюватися постійні або тимчасові комісії, персональний склад яких затверджується на засіданнях НТР.
2.5. Для оперативного реагування НТР може створювати бюро із співробітників НІШ, які є членами НТР. Про всі прийняті рішення бюро НТР в обов’язковому порядку повідомляє на черговому засіданні НТР.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ

3.1. Рекомендується засідання НТР проводити щокварталу, але не рідше ніж два рази на рік.
3.2. Порядок денний засідання НТР НПП «Білобережжя Святослава» формується головою з урахуванням пропозицій структурних підрозділів та членів НТР.
3.3. Засідання НТР організовується шляхом запрошення її членів не пізніше ніж за тиждень до його початку, оформляється протоколом, який підписують голова або заступник голови НТР та секретар НТР, підписи скріплюються печаткою установи. Витяг з протоколу завіряється секретарем НТР і скріплюється печаткою парку.
3.4. Засідання НТР є правочинним, якщо на ньому зареєстровані не менше ніж половина її членів.
3.5. Рішення НТР мають прийматися відкритим голосуванням, якщо НТР не прийняла рішення про таємне голосування.
3.6. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів НТР.
3.7. При прийнятті рішення розглядаються письмові пропозиції членів НТР, які відсутні на засіданні.
3.8. Копії рішення ради подаються до Міністерства екології та природних ресурсів України у місячний термін з дня проведення засідання.
3.9. Рішення НТР оформлюється протоколом, який підписують голова або заступник голови НТР та секретар НТР, підписи скріплюються печаткою установи ПЗФ.
3.10. Рішення НТР впроваджуються наказом директора Парку і підлягають обов’язковому виконанню всіма працівниками НПП .
3.11. Щороку НТР готує план засідань НТР, який затверджується головою НТР.

4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

4.1. НТР має право розглядати:
- науковий профіль, стан та перспективні напрями наукової діяльності НПП;
- програми, теми, плани і звіти з наукової діяльності НПП «Білобережжя Святослава», плани та звіти наукових співробітників НПП «Білобережжя Святослава»;
- програми та плани заходів із здійснення відновлювальних робіт на територіях з порушеними природними комплексами, особливо з відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновленій рідкісних та зникаючих оселищ і рослинних угруповань, видів рослин та тварин, історико-культурних цінностей, боротьби із шкідливими чужорідними видами рослин та тварин тощо;
- ефективність методів охорони території НПП «Білобережжя Святослава», пропозиції про вдосконалення засобів її охорони;
- наукові доповіді та практичні рекомендації з питань заповідної справи;
- плани та результати виконання науково-дослідних робіт;
- ефективність методик та методів здійснення наукових досліджень та практичних заходів;
- матеріали до проектів організації території НПП «Білобережжя Святослава», його лісовпорядкування та землеустрою, проектів лімітів на використання природних ресурсів у межах НПП «Білобережжя Святослава»;
- питання співробітництва з питань заповідної справи, у тому числі міжнародного;
- проекти планів матеріально-технічного та фінансового забезпечення наукових досліджень;
- питання видання наукових праць, матеріалів семінарів, круглих столів, конференцій тощо;
- питання підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів, направлення в аспірантуру працівників НПП «Білобережжя Святослава» та результати з підготовки дисертацій;
- питання обрання чи зміни наукового куратора;
- результати атестації наукових працівників;
- клопотання про присвоєння працівникам НПП «Білобережжя Святослава», громадянам почесних звань та нагород.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження Міністерством екології та природних ресурсів України.
5.2. Зміни та доповнення до цього положення можуть вноситись на розгляд НТР органами управління НПП «Білобережжя Святослава» та набувають чинності після їх затвердження Міністерством екології та природних ресурсів України.
5.3. Протоколи засідань НТР зберігаються як документи сурової звітності.
Директор Департаменту з питань заповідної
справи
І.Б. Іваненко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
31.03.2017 №151

СКЛАД

Науково-технічної ради національного природного парку «Білобережжя Святослава»

1.
Козловський
Юрій Іванович
директор НПП «Білобережжя Святослава», голова НТР
2.
Мінічева
Галина Григорівна
заступник директора з наукової роботи Одеського філіалу Інституту біології південних морів НАН України, д.б.н., заступник голови НТР
3.
Чаус
Василь Богданович
начальник відділу науки НПП «Білобережжя Святослава», заступник голови НТР
4.
Марчинська
Ольга Олександрівна
науковий співробітник НПП «Білобережжя Святослава», секретар НТР
5.
Агафонов
Григорій Михайлович
голова Покровської сільської ради (за згодою)
6.
Деркач
Олег Михайлович
начальник відділу науки Регіонального природного парку «Тілігульський» (за згодою)
7.
Дудкин
Олег Володимирович
директор громадської організації «Українське товариство охорони птахів» (за згодою)
8.
Іванов
Олександр Григорович
Начальник відділу державної охорони природно-заповідного фонду НІШ «Білобережжя Святослава»
9.
Кравченко
Юліана Андріївна
заступник начальника відділу екологічної експертизи та земле-надрокористування управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації (за згодою)
10.
Мірошниченко
Олексій Володимирович
голова Миколаївської обласної спілки економістів, к.е.н., директор Інституту перспективних досліджень (за згодою)
11.
Мусієнко
Віктор Іванович
заступник директора — головний природознавець НПП «Білобережжя Святослава»
12.
Петрович
Зіновій Осипович
директор Регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» (за згодою)
13.
Петрович
Олеся Зіновіївна
головний спеціаліст відділу формування мережі природоохоронних територій Департаменту з питань заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів України
14.
Редінов
Костянтин Олександрович
старший науковий співробітник НПП «Білобережжя Святослава»
15.
Смирнов
Олександр Іванович
заступник директора Науково-дослідного центру «Лукомор’я» Інституту археології НАН України (за згодою)
16.
Соколова
Наталія Олександрівна
начальник фінансово-економічного відділу — головний бухгалтер НПП «Білобережжя Святослава»
17.
Тарабан
Світлана Валентинівна
начальник відділу еколого-освітньої роботи та рекреаційного благоустрою НПП «Білобережжя Святослава»
18.
Туровський
Володимир Станіславович
директор ДП «Очаківське лісомисливське господарство» (за згодою)
19.
Чичкалюк
Тетяна Олександрівна
доцент кафедри управління земельками ресурсами Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, почесний працівник туризму України, к.е.н. (за згодою)
Директор Департаменту з питань заповідної справи
І.Б. Іваненко

Iмя